O naší ordinaci

   Úvodní stránka  »  O nás

Naším cílem je komplexní péče o ženu ve všech etapách jejího života. K dispozici máme kvalifikovaný tým lékařek a sester, který používá moderní přístrojovou techniku ke včasné diagnostice a léčbě širokého spektra gynekologických obtíží.

Ordinace je držitelem Certifikátu kvality ČSN EN ISO 9001 : 2008  a držitelem Akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR pro postgraduální vzdělávání  .

Dále má status transportního centra sanatoria Repromeda Brno zabývajícího se léčbou poruch plodnosti.

→ Diplom – Atestace osteologie

Interiér ordinace